Mikail Sülük
İletişim
Pütürgemiz
Basından
Foto Galeri
Projelerimiz
Biyografi
Ana Sayfa
PROJELERİMİZ
SOĞUK HAVA DEPOSU
Başta kayısı olmak üzere ilçede yetiştirilen yaş sebze ve meyveler uygun şartlarda muhafaza edilemediğinden hasat anından itibaren kurutulmak ya da yaş olarak satılmak zorundadır. Bu durum üreticilerin piyasa fiyatları karşısında korunmasını engellemekte ve üretim fazlası ürünler nedeniyle düşük fiyatlarla satış yapılmasına neden olmaktadır. Kurulacak Soğuk Hava Deposu ile üreticiler hasat zamanı dışında da ürünlerini satabilecektir. Böylelikle satış gelirlerini artırma şansı elde edecektir. Kurulacak bir kooperatif aracılığıyla faaliyet gösterecek depoda, ilk etapta bölgeden 15 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır.
Şiro Çayının Islah Edilmesi
Tarıma ve hayvancılığa uygun, zengin bir toprak yapısına sahip olan bu alanın ıslah edilerek tarım, hayvancılık ve hizmet sektöründe kullanımının önünün açılması planlanmaktadır.
Pütürge Pazarı Kurulması (İstanbul, Malatya, Ankara)
Pütürge’de yetiştirilen yöresel ürünlerin diğer illerde satılarak bölgedeki üreticilere ek gelir sağlanması amacıyla Pütürge Pazarları kurulacaktır. Böylelikle Pütürgeli üreticilerin ürünleri İstanbul, Malatya ve Ankara’da yaşayan yüzbinlerce Pütürgeli başta olmak üzere bölge halkları tarafından doğrudan satın alınabilecek ve ilçenin tanıtımına katkı sağlanacaktır.
Pütürge Kültür ve Mesleki Eğitim Merkezi Projesi
İlçe merkezinde halkın sosyal, kültürel ve sanat faaliyetleri yürütebileceği kültür merkezi bulunmamaktadır. Kurulacak kültür merkezinde yer alacak konferans salonu, sergi salonu, okuma salonu, kütüphane ve halk eğitim odaları gibi birimlerde yürütülecek faaliyetler sayesinde ilçenin sosyal gelişmişlik seviyesinin artmasına katkı sağlanacaktır. Buna ek olarak kurulacak merkezde mesleki eğitim çalışmaları yürütülecektir.
Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu (KSS)
Pütürge’de işletme kurmayı hedefleyen kişilere yönelik KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilerek projemizde; ilçenin üretim faaliyetlerinin başlaması sağlanacaktır. Girişimcilik eğitimi alan kişilerden KSS’de iş kurmak isteyenlere proje hazırlama desteği verilerek hibe almaları sağlanacaktır. KSS’de yatırım gerçekleştirecek diğer grup ise Pütürgeli iş adamlarıdır. Özellikle tekstil sektöründe kümelenmiş iş adamlarına Pütürge’de yatırım yapmaları için teşvik ve öneri sunularak, KSS’de faaliyet göstermelerine öncelik sağlanacaktır.
Kooperatif Kurma Eğitimi Verilmesi ve Kooperatif Kurulumu
Mevcut durumda ilçedeki üreticiler bireysel satışlar gerçekleştirmektedir. Kurulan bal kooperatifi ise etkin değildir. Bu durum, etkin pazarlama yapılmasını engellemekte ve üreticilerin piyasa fiyatları karşısında gelir kaybına uğramasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bölgedeki bal, kayısı, ceviz gibi başlıca üretilen ürün gruplarının kooperatif bünyesinde pazarlanarak üreticilerin piyasa fiyatları karşısında korunması amacıyla kooperatif kurma eğitimi verilecek ardından kooperatif kurma çalışmaları yürütülecektir.
Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi Kurulması
Pütürge başta olmak üzere yurt genelindeki tüm şehirlere hizmet verecek kapasitede kilit parke taşı üretim tesisi kurulacaktır. Böylelikle ilçedeki işsizlik oranlarının azaltılmasına katkı sağlanarak ilk etapta 10 kişi tesiste istihdam edilecektir. Tesisin kapasitesi ilerleyen dönemlerde belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda artırılabilecektir. Bu durum belirlenen istihdam oranının artmasına da katkı sağlayarak Pütürge için ekonomik getiri sağlayan ve ilçe halkının istihdam edilebileceği bir yatırım hayata geçirilecektir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binalarımızın yeniden yapılarak doğal afetler sonucu oluşabilecek zararların en aza indirilmesi ve yaşanılabilir şartlarda Pütürgemizi marka ilçe haline getirmek tek amacımız olacaktır. İlçe merkezinde belirlenecek mahallelerde bakımsız durumda bulunan, görüntü kirliliği yaratan ve güvenlik sorunu oluşturan eski binalar yıkılarak yerlerine yeni binalar ve sosyal alanlar yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda eski binaların yerine modern, geniş ve kullanışlı yeni apartmanlar inşa edilmesi ve park, oturma alanı, okul gibi sosyal donatılar kurulması planlanmaktadır.
Hayvan Pazarı Kurulması
Kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların mevzuatlara uygun olarak alım satım işlemlerinin gerçekleştirileceği Hayvan Pazarının kurulması sonrasında; hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmaları temin edilecektir. Böylece Pütürge halkının hayvan alım satımı için başka bölgelere gitme zorunluluğu da ortadan kalkacaktır.
Halıcılık Ve Nakış İşletmesi
Pütürge’deki kadınların evlerinde veya bir araya gelecekleri ortak alanlarda çalışabilmeleri için halıcılık ve nakış işleme kursu düzenlenmesi uygun görülmüştür. Kurs için gerekli makine ve ekipmanlar alınacak olup uygun bir alan eğitim için düzenlenecek ve kursa tahsis edilecektir.
Güneş Enerjisi Santrali Projesi
Ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlanarak yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla güneş enerjisi santrali yatırımı planlanmaktadır. Belediyenin ve İlçe merkezinin enerji ihtiyacı yapılacak Enerji Santrali sayesinde büyük oranda karşılanacak, böylece hem tasarruf sağlanacak hem de ek gelir elde edilecektir. Güneş enerjisi santralinin kapasitesi ve yatırımla ilgili diğer detaylar Belediye tarafından yapılacak detaylı fizibilite çalışması sonrasında belirlenecektir. Yatırım tasarruf ve ek gelir gibi önemli getirilerini yanı sıra bölge halkını ve diğer yerel yönetimleri yenilenebilir enerji kullanma noktasında teşvik edecek
Et ve Süt Entegre Tesisi
Kurulacak modern Et ve Süt Entegre Tesisi ile hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bölge halkının gelir düzeyinin artmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Tesisin 10.000 baş hayvanlı kapasiteye sahip olması, süt ve et besiciliğine ek olarak süt ve et işleme işlemlerinin yapılması düşünülmektedir. Böylece tüm ürünlerin tesis bünyesinde işlenerek pazarlanması planlanmaktadır.
Çok Amaçlı Spor Alanı Projesi
Pütürge’de halı sahaların dışında ilçe halkının kullanabileceği etkin spor alanları bulunmamaktadır. Mevcut çim saha Pütürge Belediyespor’a tahsis edilmiş olup ilçe halkının kullanabileceği çok amaçlı spor alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Sentetik çim futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortunun yer alacağı spor alanı faaliyete geçirilecektir. İlk etapta alanın işletilmesi için bölge halkından 10 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır.
COĞRAFİ İŞARET PROJESİ
Pütürge’nin marka imajının güçlendirilmesi ve ülke genelinde bilinirliğinin artırılması amacıyla belirlenecek 2 adet yöresel ürün için coğrafi işaret çalışması yürütülecektir. Coğrafi işaret çalışmaları sonrasında ilgili ürünlerin üretimi belediye ve girişimciler tarafından yapılacak olup 10 kişiye de istihdam sağlanması planlanmaktadır.
BİLGİ MASASI MERKEZİ
İlçe halkının istek, şikayet ve önerilerini kolaylıkla belediyeye ulaştırabilmesi amacıyla Bilgi Masası kurulumu gerçekleştirilecek ve ilk etapta 4 kişiye istihdam sağlanacaktır. Bilgi Masası aracılığıyla Pütürge halkının talepleri telefon ve internetten alınabilecek ya da Belediyeye bizzat yapılan başvurular değerlendirilecektir.
© Copyright 2013 MİKAİL SÜLÜK
buzzagi logo
Yapım